Gemeente Tiel

Gemeente Tiel


We onderhouden intensieve contacten met de gemeente Tiel, van strategisch- tot aan uitvoeringsniveau. Tussen het bestuur van OCT en het college van B&W vindt periodiek overleg plaats en komen zaken die alle bedrijventerreinen en de ondernemers van Tiel aangaan, aan de orde.

Ryan Bevers, Adviseur Economie woont de bestuusvergaderingen en netwerkbijeenkomsten bij. Zijn gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Daarnaast worden er ook praktische werkafspraken gemaakt, zoals de gemeentelijke bel- en herstellijn. 

lees_verder

Hinder, overlast of ongemakken in de directe werkomgeving, zoals vernielingen, losliggende tegels, graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen, defecte straatverlichting, omvergereden paaltjes of verkeersborden, schades en gevonden fietsen?

Meld dit dan op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bij de gemeente Tiel: 0344 63 75 55.

Zie voor meer informatie www.tiel.nl

lees_minder

 

Adviseur  Economie   
0344 637 282 / 06 11783615 (ma. t/m do.) 
rbevers@tiel.nl
 

X
X