Partner nieuws

Lokaal Preventie en Sportakkoord.

De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland over de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en komen tot een
gezond gewicht. Ook is er een Nationaal Sportakkoord, met afspraken om te zorgen dat iedereen een leven lang zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. De gemeente Tiel vertaalt deze
nationale akkoorden naar een lokaal Preventie en Sportakkoord. Daarbij hebben zij specifieke doelen voor ogen. Gemeente Tiel wil de gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen inwoners verkleinen zodat kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, dat actieve volwassenen fit hun pensioen in gaan en dat ouderen veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Er wordt daarom
ingezet op een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van afzonderlijke thema’s: roken, gezond gewicht en psychisch welbevinden. Er wordt niet met iets nieuws gestart maar gemeente Tiel zorgt voor meer en slimmere verbindingen in beleid en activiteiten. De gemeente doet dit niet alleen maar samen met lokale partners. Ook OCT draagt daar aan bij en organiseert op 14 oktober een event die in dit teken staat en als thema heeft:

‘Het werk draait door’.

Lees hier het  Preventieakkoord Tiel – LPA Tiel 04062021

 

Resultaten Banenafspraak eerste kwartaal 2021

 

 

WV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer sinds 2015 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit, om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de populatie binnen de banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. Deze kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat die op
jaarlijkse basis plaatsvindt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van
het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

 

Lees de hier de regionale-trendrapportage-1e-kwartaal-2021

 

GGD met prikbus op vaccinatietour in Tiel

persbericht regiotour vaccinatie TIEL def

De GGD komt in Tiel langs met een speciale prikbus voor coronavaccinaties. De bus staat op woensdag 15 september en op donderdag 16 september van 14.00 tot 20.00 uur op het Westledeplein 5 (tegenover de Jumbo en Aldi). Wie nog geen eerste vaccinatie tegen corona heeft gehad kan zonder afspraak langskomen voor  een vaccinatie tegen corona. Of om vragen over het vaccineren te stellen aan GGD medewerkers. Dit ‘prikken op maat’ is een onderdeel van een grote regiotour in september. De GGD-bus rijdt langs veertien gemeenten in Gelderland-Zuid.

Techniekdag Rivierenland : 12 maart 2022

De Techniekdag Rivierenland zal op 12 maart 2022 plaatsvinden in Tiel bij ………. Metaglas!

De Techniekdag Rivierenland is een dag voor jongeren van 8 tot 15 jaar, familieleden en andere geïnteresseerden om te kunnen ervaren hoe leuk en veelzijdig technologie is. Bedrijven organiseren op deze dag verschillende doe, kijk- en speelactiviteiten voor iedereen van vmbo tot universiteit.

Op deze Techniekdag Rivierenland kunnen jongeren allerlei soorten techniek ervaren, van traditionele timmerman tot high-tec techniek in de zorg. Daarnaast zullen MBO-studenten hun afstudeeropdrachten laten zien en vertellen over hun stages en opleiding. Verder kunnen ervaringsdeskundigen vertellen over hun eigen loopbaankeuzes, doorgroeimogelijkheden en opleidingen. Zo zijn er genoeg mogelijkheden voor jongeren, ouders, docenten en decanen om zich te verdiepen in techniek op de Techniekdag Rivierenland.

Reserveer alvast de data in uw agenda : 12 maart 2022 en kom leuke activiteiten doen!

Er zijn al diverse bedrijven die hebben toegezegd om op de Techniekdag Rivierenland een doe-activiteit te gaan organiseren. Onder andere Van Drenth Buighout, OTIB, DG Vloertechniek, TB Trucks & Trailer Services en Installatiewerk Midden.

Wilt u met uw bedrijf ook deelnemen aan de Techniekdag Rivierenland? Meld u dan gratis aan voor deze Techniekdag Rivierenland: Aanmeldformulier – Techniekdag.nl.

Er wordt  na aanmelding contact met u opgenomen worden om te bespreken welke activiteit u gaat aanbieden.

Wij hopen een hoop technische bedrijven te mogen ontvangen op onze eerste Techniekdag Rivierenland. .

lees_verder

lees_minder

 

Op de foto vlnr: Heske Groenendaal (algemeen directeur Metaglas), André Viets (penvoerder TechExplore24), Jeannette Verbaast (bestuurslid VNO-NCW Rivierenland) en Marcel van den Berg (Parkmanager Tiel voor Kellen, Latenstein, Westroijen en Bedrijvenpark Medel)

 

 

‘Samen sterk’


Zie hier de film van Wethouder Ben Brink  waarin ‘Samen sterk’  zeker geldt voor de lokale winkeliers en inwoners stad Tiel.

.

lees_verder

Door samen inkopen, samen organiseren en samenwerken vergroten onze leden hun efficiëntie, verlagen zij de kosten en verbeteren ze de samenwerking met lokale en regionale overheden. Initiatieven komen beter van de grond, problemen worden sneller opgelost en kansen worden eerder benut. OCT wil haar leden van meet af aan het directe voordeel van samenwerking laten ondervinden. Alleen wanneer de voordelen voor iedereen helder zijn, blijft het hogere doel – het scheppen van een duurzaam werkklimaat – bereikbaar.

De Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) richt zich op goed ondernemerschap, waarbij het behalen van economisch voordeel voor de aangesloten leden hand-in-hand gaat met de zorg voor hoogwaardige bedrijventerreinen, een prettige en veilige werkomgeving en aandacht voor het milieu. ‘Duurzaam ondernemen,’ noemen we dat. OCT denkt daarbij niet alleen aan de individuele ondernemers, maar ook aan het collectief belang. Ondernemers hebben daarin – vanuit ons oogpunt – een grote verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: het zorgen voor een gezonde economie. Maar ook maatschappelijk gezien vervult de ondernemer een belangrijke bijdrage aan het collectieve belang. Door het in stand houden van voldoende werkgelegenheid, met goede arbeidsomstandigheden, in een gezonde en veilige omgeving, voor huidige en toekomstige generaties. OCT ziet het stimuleren en faciliteren van de bijdrage die ondernemers kunnen doen aan het collectief belang door duurzaam te ondernemen dan ook als haar missie. Door bundeling van de totale ondernemerskracht in Tiel, wil OCT bouwen aan de fundamenten voor deze missie.

lees_minder

 

‘Hub Rivierenland voelt zich welkom in Tiel’


Hub Rivierenland is een stichting die streeft om regionale bedrijven effectief zichtbaar te laten zijn bij jongeren. Alle soorten bedrijven en organisaties, uit allerlei sectoren. De jongeren krijgen hierdoor inspiratie en ervaring over welke prachtige bedrijven er direct in de buurt zitten. Aan de buitenkant vaak ‘gewoon een gebouw’, maar wat er binnen gebeurt! In het bestuur van de stichting zitten ROC Rivor, Koningin Wilhelmina College, O.R.S. Lek en Linge, Kring Culemborgse Bedrijven en Gemeente Culemborg. Activiteiten komen samen tot stand met andere prachtige initiatieven, zoals Ondernemend Rivierenland en TechExplore24. Financiers van de Hub op dit moment zijn o.a. de Regio Deal, RIF Regio Rivierenland en Rabobank West-Betuwe.

Om effectief te zijn organiseert de Hub heel diverse activiteiten, waaronder de Battle of the Boats. Dit is een wedstrijd waarin 10 leerlingenteams (eerste editie J) samen met bedrijven een boot ontwerpen en bouwen, en uiteindelijk met elkaar de strijd aan gaan in een vaarwedstrijd (18 juni 2021, als het kan en mag). Eén van de teams is een top-team van ROC Rivor. Dit is sowieso een top team, maar ook omdat zij met De Vree & Sliepen de strijd aan gaan.

Teunis van Voorthuizen, Hoofd Productie van De Vree & Sliepen, riep direct ‘Ja’ toen Cécile van den Boogaard, projectleider voor Hub Rivierenland, vroeg of De Vree & Sliepen mee wilde doen met de Battle. ‘Doen, competitie, goede influencer erbij (Ties Granzier, bootjesbouwer), goed georganiseerd – deze formule spreekt ons aan!’. Inmiddels ontpopt De Vree & Sliepen zich tot geduchte deelnemer aan de Battle. Het enthousiasme van de leerlingen, scholen en bedrijven over de Battle maakt dat de Hub tempo maakt om met meer bedrijven en scholen prachtige activiteiten te ontwikkelen.

Ontwikkelen klinkt alsof het lang duurt: dat is niet de insteek. 26 februari vindt het online festival Binnenpret plaats, voor 6000 leerlingen in de regio. Hub Rivierenland biedt hier bedrijven ook een podium, de schijnwerper. Met nauwelijks voorbereidingstijd zijn er nu minstens 12 bedrijven die zich hebben aangesloten bij het ‘VIP-Experience’ aanbod, waaronder ook Defenture, Olmia Robotics en De Vree & Sliepen. Tijdens het online festival horen en zien de leerlingen dit aanbod: de kans om ergens de komende weken als VIP te worden ontvangen bij een bedrijf. Snel reageren als leerling is nodig: er zijn 12 VIP-plekken te vergeven, één bij elk bedrijf.

De goede ervaring met de Battle maakt dat De Vree & Sliepen nu ook samenwerkingspartner van Hub Rivierenland is geworden. Dit betekent dat de Hub hen standaard betrekt en benaderd bij het testen en ‘in de markt gooien’ van activiteiten. Namens de Hub geeft Cécile aan er naar uit te zien om meer bedrijven in Tiel te ontmoeten. Ben Brink, wethouder Economische Zaken en Marcel van den Berg, parkmanager hebben de Hub welkom geheten, waarvoor dank! Dus – op naar de volgende ontmoeting..

.

lees_verder

lees_minder

 

 

Ik Koop Lokaal | De kracht van samenwerken

Van Tiel – voor Tiel
Een kerstpakket met echte lokale betrokkenheid. Een FlipPas als cadeaukaart kan gebruikt worden bij tientallen winkels in Tiel. Van modezaak tot restaurant, van woonwinkel tot
fietsenzaak, bakkerij, slijterij, huishoudzaak en elektronicazaak. Voor ieder wat wils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Symbiose track  25 september in Rivierenland


Uitnodiging Symbiose track  25 september in Rivierenland

Het netwerk voor circulair ondernemen Oost-Nederland – CIRCLES – organiseert  op 25 september 2020 een workshop waarin vraag een aanbod van nevenstromen en ander hulpbronnen bij elkaar worden gebracht. 

Ben je benieuwd naar de kansen die het uitwisselen van grondstoffen, energie of andere innovatieve ideeën met bedrijven in andere sectoren biedt? Neem dan deel aan deze interactieve workshop voor MKB bedrijven in Gelderland, de Symbiose track. Gedurende deze middag wissel je zoveel mogelijk informatie uit. Dit levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen op tussen bedrijven. Vervolgens wordt er gezorgd dat deze goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien tot nieuwe business.

Wat gaan we concreet doen?

lees_verder


Tijdens de workshop bundelen begeleiders vraag, aanbod en kennis van reststromen en alle andere hulpbronnen die de deelnemende bedrijven zoeken en/of juist beschikbaar hebben. Waar aanbod en vraag op elkaar aansluiten ontstaat een  match  die voor betrokken  partijen een win/win situatie oplevert.

Na afloop van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin de matches staan die voor de organisatie van de deelnemer  mogelijk interessant .  De gegevens die uitgewisseld worden tijdens de workshop willen -mits daarvoor toestemming is verkregen,  ingevoerd in een vertrouwelijke database.  Deze gegevens kunnen  op latere tijdstippen nog matches opleveren op grond van workshops die in andere regio’s nog plaatsvinden.

Indien een match inderdaad interessant is en u daaraan behoefte heeft  kunt u gebruik maken van ondersteuning en begeleiding bij het eventuele vervolgtraject. Doelstelling van de ondersteuning is om de match uiteindelijk te laten resulteren in  nieuwe activiteiten al dan niet in samenwerking met een partner-bedrijf.

Datum & tijd:

25 september 2020
14:00 uur

Locatie:
Het Huis van de Logistiek, Medelsestraat-Oost 17 te Tiel.

Programma:
13.45 uur Ontvangst
14:00 uur Introductie Het Huis van de Logistiek door Marcel van den Berg
14:05 uur Inleiding en uitleg middagprogramma
14:30 uur Aanvang rondes kennis uitwisselen tussen bedrijven
16:00 uur Plenaire afronding en borrel
17:00 uur Einde programma

Corona maatregelen:
In verband met de coronamaatregelen hanteren wij een maximum van 25 bezoekers. Er zal voldoende gelegenheid zijn om op een veilige manier en afstand te netwerken en bij te praten

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van CIRCLES.nu.

VNO-NCW Midden is partner en initiatiefnemer van CIRCLES.

lees_minder

X
X