Belangenbehartigen

Belangenbehartigen


OCT is er primair om de belangen van de aangesloten leden te dienen.

Dit doet zij door:

  • collectieve belangenbehartiging
  • inkoopvoordeel en kostenbesparing
  • overleg met overheden
  • coördinatie uitwisselingsmogelijkheden (grond, restwarmte, huisvesting, hergebruik afval, etc.)

 

X
X